admin

2489 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Cách thay đổi loại Power Plan bằng dòng lệnh PowerCFG trong Windows 10

Power Plan là một phần quan trọng của máy tính, đặc biệt nếu đó là một máy tính xách tay chạy bằng pin. Nó đảm...

Cách Bật, Tắt, Chặn, Sử dụng Kết nối Máy tính Từ xa trong Windows 10

Các giao thức Remote Desktop trong Windows 10/8/7 cung cấp một giao diện đồ họa cho người dùng, khi ông kết nối máy tính của mình...

Giá trị được bảo vệ bởi chính sách Khởi động an toàn và không thể sửa đổi hoặc xóa

Nếu bạn thấy thông báo lỗi - Đã xảy ra lỗi khi đặt dữ liệu phần tử, Giá trị được bảo vệ bởi chính sách...

File Explorer không hiển thị tệp mặc dù chúng tồn tại trên Windows 11/10

File Explorer giúp bạn tìm các tệp và thư mục của mình, nhưng đôi khi có vẻ như nó thiếu chúng. Trong khi các tệp...

Cách đổi tên nhóm lưu trữ cho không gian lưu trữ trong Windows 10

Khi bạn  tạo một nhóm lưu trữ mới cho Storage Spaces, nó được đặt tên là StoragePool theo mặc định. Bạn có thể muốn đổi tên nhóm thành bất...

Không tìm thấy ổ ghi, Đảm bảo rằng ổ ghi được cài đặt đúng cách

Có thể đôi khi bạn thấy thông báo lỗi Không tìm thấy ổ ghi khi bạn cố gắng ghi đĩa trong Windows 10. Nếu bạn gặp...

Cách sửa đổi giá trị sổ đăng ký bằng Windows PowerShell

Một Registry entry có thể dễ dàng sửa đổi sử dụng Registry Editor. Tuy nhiên, trong trường hợp công việc của bạn liên quan đến nhiều tập lệnh...

Paint 3D không hoạt động hoặc không mở được trong Windows 10 – Lỗi 0x803F8001

Paint 3D là một ứng dụng đi kèm với bản cài đặt Windows 10. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã phải đối mặt với các vấn...

Cách xóa nhóm lưu trữ cho không gian lưu trữ trong Windows 10

Với tính năng Windows 10 được gọi là Storage Spaces , người dùng PC có thể nhóm hai hoặc nhiều ổ đĩa lại với nhau trong...

KQXSMT Ngày 23/10 Thứ Bảy – Kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất hôm nay ngày 23/10/2021 – Dự đoán XSMT 24/10

XSMT. KQXS 23/10. Xổ số miền Trung hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2021. KQXSMT. XSMT 23/10. TG&VN sẽ cập nhật trực tiếp kết...

KQXSMB Ngày 23/10 Thứ Bảy – Kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất hôm nay ngày 23/10/2021 – Dự đoán XSMB 24/10

XSMB. KQXS 23/10. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2021. KQXSMB. XSMB 23/10. TG&VN sẽ cập nhật trực tiếp kết...

KQXSMT Ngày 22/10 Thứ Sáu – Kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất hôm nay ngày 22/10/2021 – Dự đoán XSMT 23/10

XSMT. KQXS 22/10. Xổ số miền Trung hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2021. KQXSMT. XSMT 22/10. TG&VN sẽ cập nhật trực tiếp kết...

KQXSMN Ngày 22/10 Thứ Sáu – Kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất hôm nay ngày 22/10/2021 – Dự đoán XSMN 23/10

XSMN. KQXS 22/10. Xổ số miền Nam hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2021. KQXSMN. XSMN 22/10. TG&VN sẽ cập nhật kết quả xổ...

KQXSMB Ngày 22/10 Thứ Sáu – Kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất hôm nay ngày 22/10/2021 – Dự đoán XSMB 23/10

XSMB. KQXS 22/10. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2021. KQXSMB. XSMB 22/10. TG&VN sẽ cập nhật trực tiếp kết...

KQXSMT Ngày 21/10 Thứ Năm – Kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất hôm nay ngày 21/10/2021 – Dự đoán XSMT 22/10

XSMT. KQXS 21/10. Xổ số miền Trung hôm nay ngày 21 tháng 10 năm 2021. KQXSMT. XSMT 21/10. TG&VN sẽ cập nhật trực tiếp kết...

KQXSMN Ngày 21/10 Thứ Năm – Kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất hôm nay ngày 21/10/2021 – Dự đoán XSMN 22/10

XSMN. KQXS 21/10. Xổ số miền Nam hôm nay ngày 21 tháng 10 năm 2021. KQXSMN. XSMN 21/10. TG&VN sẽ cập nhật kết quả xổ...

KQXSMB Ngày 21/10 Thứ Năm – Kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất hôm nay ngày 21/10/2021 – Dự đoán XSMB...

XSMB. KQXS 21/10. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 21 tháng 10 năm 2021. KQXSMB. XSMB 21/10. TG&VN sẽ cập nhật trực tiếp kết...

KQXSMT Ngày 20/10 Thứ Tư – Kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất hôm nay ngày 20/10/2021 – Dự đoán XSMT 21/10

XSMT. KQXS 20/10. Xổ số miền Trung hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2021. KQXSMT. XSMT 20/10. TG&VN sẽ cập nhật trực tiếp kết...

KQXSMN Ngày 20/10 Thứ Tư – Kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất hôm nay ngày 20/10 – Dự đoán XSMN 21/10

XSMN. KQXS 20/10. Xổ số miền Nam hôm nay ngày 20 tháng 10 năm 2021. KQXSMN. XSMN 20/10. TG&VN sẽ cập nhật kết quả xổ...

KQXSMB Ngày 20/10 Thứ Tư – Kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất hôm nay ngày 20/10/2020 – Dự đoán XSMB...

XSMB. KQXS 13/10. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2021. KQXSMB. XSMB 20/10 TG&VN sẽ cập nhật trực tiếp kết...

KQXSMT Ngày 19/10 Thứ Ba – Kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất hôm nay ngày 19/10/2021 – Dự đoán XSMT 20/10

XSMT. KQXS 19/10. Xổ số miền Trung hôm nay ngày 19 tháng 10 năm 2021. KQXSMT. XSMT 19/10. TG&VN sẽ cập nhật trực tiếp kết...

KQXSMN Ngày 19/10 Thứ Ba – Kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất hôm nay ngày 19/10/2021 – Dự đoán XSMN 20/10

XSMN. KQXS 19/10. Xổ số miền Nam hôm nay ngày 19 tháng 10 năm 2021. KQXSMN. XSMN 19/10. TG&VN sẽ cập nhật kết quả xổ...

KQXSMB Ngày 19/10 Thứ Ba – Kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất hôm nay ngày 19/10/2021 – Dự đoán XSMB...

XSMB. KQXS 19/10. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 19 tháng 10 năm 2021. KQXSMB. XSMB 19/10. TG&VN sẽ cập nhật trực tiếp kết...

KQXSMT Ngày 18/10 Thứ Hai – Kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất hôm nay ngày 18/10/2021 – Dự đoán XSMT 19/10

XSMT. KQXS 19/10. Xổ số miền Trung hôm nay ngày 19 tháng 10 năm 2021. KQXSMT. XSMT 19/10. TG&VN sẽ cập nhật trực tiếp kết...

KQXSMN Ngày 18/10 Thứ Hai – Kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất hôm nay ngày 18/10/2021 – Dự đoán XSMN 19/10

XSMN. KQXS 18/10. Xổ số miền Nam hôm nay ngày 18 tháng 10 năm 2021. KQXSMN. XSMN 18/10. TG&VN sẽ cập nhật kết quả xổ...

KQXSMB Ngày 18/10 Thứ Hai – Kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất hôm nay ngày 18/10/2021 – Dự đoán XSMB 19/10

XSMB. KQXS 18/10. Xổ số miền Bắc hôm nay ngày 18 tháng 10 năm 2021. KQXSMB. XSMB 18/10. TG&VN sẽ cập nhật trực tiếp kết...

KQXSMT Ngày 17/10 Chủ Nhật – KQXS trực tiếp nhanh nhất hôm nay – Kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất hôm nay...

XSMT. KQXS 17/10. Xổ số miền Trung hôm nay vào ngày 17 tháng 10 năm 2021. KQXSMT. XSMT 17/10. Chúng tôi sẽ cập nhật trực...

KQXSMN Ngày 17/10 Chủ Nhật – KQXS nhanh nhất hôm nay – Kết quả xổ số miền Nam nhanh nhất hôm nay ngày 17/10/2021...

XSMN. KQXS 17/10. Xổ số miền Nam hôm nay vào ngày 17 tháng 10 năm 2021. KQXSMN. XSMN 17/10. Chúng tôi sẽ cập nhật kết...

KQXSMB Ngày 17/10 Chủ Nhật – KQXS trực tiếp nhanh nhất hôm nay – Kết quả xổ số miền Bắc nhanh nhất hôm nay...

XSMB. KQXS 17/10. Xổ số miền Bắc hôm nay vào ngày 10 tháng 10 năm 2021. KQXSMB. XSMB 17/10. Chúng tôi sẽ cập nhật trực...

Cách thay đổi Phông chữ hệ thống mặc định trong Windows 10

Nếu cảm thấy mệt mỏi với việc sử dụng phông chữ hệ thống mặc định trên Windows 10, bạn có thể thay đổi phông...

BIÊN TẬP VIÊN

2489 Bài viết0 BÌNH LUẬN
0 Bài viết0 BÌNH LUẬN
14 Bài viết0 BÌNH LUẬN
0 Bài viết0 BÌNH LUẬN
6 Bài viết0 BÌNH LUẬN
- Advertisment -

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Ổ cứng SMART 1720 phát hiện lỗi sắp xảy ra

Một số người dùng PC đang báo cáo rằng khi họ khởi động thiết bị Windows 10 của mình, họ nhận được thông báo...

Cách tạo lối tắt Bluetooth trong Windows 10

Thông thường, để truy cập tính năng Bluetooth trên thiết bị Windows 10, bạn cần nhấp vào biểu tượng trên khay hệ thống/khu vực thông...

Thiếu tùy chọn tùy chỉnh tab mới trong Microsoft Edge

Nếu bạn thấy rằng bánh xe Tùy chỉnh tab mới hoặc bánh xe Cài đặt trang bị thiếu trong Microsoft Edge trên Windows 11/10,...

Cách xóa bộ nhớ đệm trong Windows 10

Trừ khi bạn đang chạy một cấu hình cao cấp, việc hết bộ nhớ không phải là vấn đề lớn. Bạn càng có nhiều ứng...