Cách thay đổi Thời gian chờ khi ngủ bằng dòng lệnh PowerCFG trong Windows 10

0
11

Một trong những tính năng khó chịu nhất trong Windows 10 cho máy tính để bàn là thời gian chờ ngủ, là khoảng thời gian sau đó máy tính của bạn chuyển sang chế độ ngủ tiết kiệm năng lượng. Khoảng thời gian này có thể quá dài đối với một số người dùng, khiến cho việc mở máy tính của họ để kiểm tra một số thứ sau này rất khó.

Đối với một số người, đó là một nhược điểm vì nó ngốn pin, có thể cản trở công việc của bạn nếu bạn có nhiều việc phải làm. Mặc dù bạn có thể sử dụng giao diện người dùng của Power Options , nhưng đây là cách thực hiện nhanh chóng bằng cách sử dụng công cụ dòng lệnh powercfg trong Windows 10.

Thay đổi thời gian chờ khi ngủ bằng PowerCFG

Nếu bạn muốn tắt nhanh thời gian chờ hoặc chế độ chờ của máy tính, hãy thực hiện lệnh sau. Nó sẽ thay đổi cài đặt cho cấu hình nguồn hiện tại. Đảm bảo thực thi chúng trên dấu nhắc lệnh hoặc PowerShell với quyền quản trị viên.

powercfg /change standby-timeout-ac 0
powercfg /change standby-timeout-dc 0

Nếu bạn muốn thay đổi nó cho bất kỳ kế hoạch hiện có nào, chúng tôi sẽ cần sử dụng GUID của các lược đồ và các tham số AC và DC. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh này để đặt thời gian chờ tính bằng phút.

Bước đầu tiên là chạy powercfg / list để tìm tất cả các GUID của Power Schemes trên máy tính.

  Hướng dẫn điều chỉnh âm lượng to nhỏ của microphone trên Windows 10
Cách thay đổi Thời gian chờ khi ngủ bằng dòng lệnh PowerCFG trong Windows 10
Cách thay đổi Thời gian chờ khi ngủ bằng dòng lệnh PowerCFG trong Windows 10

Tiếp theo, thực hiện lệnh được đề cập bên dưới bằng cách thay thế <Power Scheme GUID> và <minutes> bằng các giá trị thích hợp.

Cũng lưu ý rằng setacvalueindex là khi máy tính được cắm và setdcvalueindex là khi nó đang ở trạng thái pin.

QUẢNG CÁO
Cách thay đổi Thời gian chờ khi ngủ bằng dòng lệnh PowerCFG trong Windows 10
Cách thay đổi Thời gian chờ khi ngủ bằng dòng lệnh PowerCFG trong Windows 10

Khi bật nguồn

powercfg -setacvalueindex <Power Scheme GUID> 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 29f6c1db-86da-48c5-9fdb-f2b67b1f44da <minutes>

Khi có pin

powercfg -setdcvalueindex <Power Scheme GUID> 238c9fa8-0aad-41ed-83f4-97be242c8f20 29f6c1db-86da-48c5-9fdb-f2b67b1f44da <minutes>

Tôi hy vọng bài đăng đã giúp bạn thay đổi thời gian chờ ngủ bằng lệnh powercfg. Tốt nhất là bạn nên tạo một tệp hàng loạt và thực thi nó với sự cho phép của quản trị viên mỗi khi bạn cần thay đổi nó.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây