Cách xóa Chỉnh sửa bằng Ảnh và Chỉnh sửa bằng Paint 3D khỏi Menu ngữ cảnh trong Windows 10

0
11

Nếu bạn muốn loại bỏ các tùy chọn Edit with Photos và Edit with Paint 3D khỏi menu ngữ cảnh khi nhấp chuột phải, đây là cách thực hiện. Khi bạn nhấp chuột phải vào một hình ảnh trên Windows 10, nó sẽ hiển thị hai tùy chọn – Chỉnh sửa bằng Ảnh và Chỉnh sửa bằng Paint 3D. Nếu bạn không sử dụng chúng trên máy tính để chỉnh sửa ảnh, tốt hơn hết bạn nên xóa chúng đi để làm gọn gàng menu ngữ cảnh.

Cách xóa Chỉnh sửa bằng Ảnh và Chỉnh sửa bằng Paint 3D khỏi Menu ngữ cảnh trong Windows 10
Cách xóa Chỉnh sửa bằng Ảnh và Chỉnh sửa bằng Paint 3D khỏi Menu ngữ cảnh trong Windows 10

Ứng dụng Photos và Paint 3D là hai trong số các ứng dụng miễn phí và được cài đặt sẵn trên Windows 10, cho phép người dùng chỉnh sửa hình ảnh khi đang di chuyển. Từ việc thêm một hiệu ứng đơn giản đến thay đổi kích thước và độ phân giải hình ảnh, bạn có thể làm hầu hết mọi thứ trong cả hai ứng dụng. Thay vì mở ứng dụng và sau đó mở hình ảnh, bạn có thể nhấp chuột phải vào hình ảnh và chọn tùy chọn tương ứng theo yêu cầu của bạn.

Trước khi bắt đầu, bạn nên sao lưu tất cả các tệp Registry để đề  phòng  trường hợp xảy ra sự cố.

Cách xóa Chỉnh sửa bằng Ảnh khỏi menu ngữ cảnh

Để xóa Chỉnh sửa bằng Ảnh khỏi menu ngữ cảnh, hãy làm theo các bước sau-

 1. Nhấn Win + R để mở lời nhắc Run.
 2. Gõ regedit và nhấn Enter nút.
 3. Nhấp vào nút  trong lời nhắc UAC.
 4. Điều hướng đến ShellEdit trong HKEY_CLASSES_ROOT.
 5. Nhấp chuột phải vào ShellEdit > Mới > Giá trị chuỗi.
 6. Đặt tên nó là ProgrammaticAccessOnly.

Nhấn nút Win + R, nhập regedit và nhấn nút Enter. Nếu nó hiển thị lời nhắc UAC, hãy nhấp vào nút Yes để mở Registry Editor trên máy tính của bạn. Tiếp theo, điều hướng đến đường dẫn sau-

HKEY_CLASSES_ROOT\AppX43hnxtbyyps62jhe9sqpdzxn1790zetc\Shell\ShellEdit

Nhấp chuột phải vào ShellEdit và chọn Mới > Giá trị chuỗi.

  Cách bật hoặc tắt Tab ngủ trong Edge bằng Registry hoặc Group Policy Editor
Cách xóa Chỉnh sửa bằng Ảnh và Chỉnh sửa bằng Paint 3D khỏi Menu ngữ cảnh trong Windows 10
Cách xóa Chỉnh sửa bằng Ảnh và Chỉnh sửa bằng Paint 3D khỏi Menu ngữ cảnh trong Windows 10

Đặt tên nó là ProgrammaticAccessOnly. Khi bạn đã hoàn tất bước này, hãy nhấp chuột phải vào một hình ảnh. Bạn sẽ không thấy tùy chọn Chỉnh sửa bằng Ảnh.

Nếu bạn muốn lấy lại tùy chọn, hãy mở Notepad và dán văn bản sau-

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\AppX43hnxtbyyps62jhe9sqpdzxn1790zetc\Shell\ShellEdit]
"ActivatableClassId"="App.AppX65n3t4j73ch7cremsjxn7q8bph1ma8jw.mca"
"Extended"=-
"ProgrammaticAccessOnly"=-
"PackageId"="Microsoft.Windows.Photos_2017.39091.15730.0_x64__8wekyb3d8bbwe"
"ContractId"="Windows.File"
"DesiredInitialViewState"=dword:00000000
@="@{Microsoft.Windows.Photos_2017.39091.15730.0_x64__8wekyb3d8bbwe?ms-resource://Microsoft.Windows.Photos/Resources/EditWithPhotos}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\AppX43hnxtbyyps62jhe9sqpdzxn1790zetc\Shell\ShellEdit\command]
"DelegateExecute"="{4ED3A719-CEA8-4BD9-910D-E252F997AFC2}"

Lưu tệp với  phần mở rộng .reg. Sau khi lưu, hãy nhấp đúp vào nó và xem qua các hướng dẫn trên màn hình.

Cuối cùng, đừng quên khởi động lại máy tính của bạn để lấy lại tùy chọn.

Cách xóa Chỉnh sửa bằng Paint 3D khỏi menu ngữ cảnh

Để xóa Chỉnh sửa bằng Paint 3D khỏi menu ngữ cảnh, hãy làm theo các bước sau-

 1. Mở Notepad trên máy tính của bạn.
 2. Dán văn bản sau.
 3. Bấm vào Tệp > Lưu Dưới dạng.
 4. Nhập tên có phần mở rộng .reg.
 5. Mở rộng danh sách Lưu dưới dạng và chọn Tất cả các tệp.
 6. Chọn một đường dẫn và nhấp vào nút Lưu.
 7. Nhấp đúp vào tệp và nhấp vào nút  để xác nhận.

Chúng ta hãy kiểm tra các bước này một cách chi tiết.

Đầu tiên, bạn phải tạo một tệp .reg. Để làm điều đó, hãy mở Notepad trên máy tính của bạn và dán văn bản sau-

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.3mf\Shell\3D Edit]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.bmp\Shell\3D Edit]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.fbx\Shell\3D Edit]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.gif\Shell\3D Edit]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jfif\Shell\3D Edit]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpe\Shell\3D Edit]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpeg\Shell\3D Edit]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg\Shell\3D Edit]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.png\Shell\3D Edit]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.tif\Shell\3D Edit]

[-HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.tiff\Shell\3D Edit]

Nhấp vào tùy chọn Tệp > Lưu dưới dạng.

Cách xóa Chỉnh sửa bằng Ảnh và Chỉnh sửa bằng Paint 3D khỏi Menu ngữ cảnh trong Windows 10
Cách xóa Chỉnh sửa bằng Ảnh và Chỉnh sửa bằng Paint 3D khỏi Menu ngữ cảnh trong Windows 10

Nhập tên có phần mở rộng .reg (Ví dụ: twc.reg), mở rộng  danh sách thả xuống Lưu dưới dạng và chọn tùy chọn Tất cả tệp.

  Sửa lỗi File History Element Not Found trên Windows 10
Cách xóa Chỉnh sửa bằng Ảnh và Chỉnh sửa bằng Paint 3D khỏi Menu ngữ cảnh trong Windows 10
Cách xóa Chỉnh sửa bằng Ảnh và Chỉnh sửa bằng Paint 3D khỏi Menu ngữ cảnh trong Windows 10

Sau đó, chọn đường dẫn mà bạn muốn lưu tệp và nhấp vào nút Lưu.

Bấm đúp vào tệp và bấm vào nút để xác nhận thay đổi. Sau khi thực hiện, bạn sẽ không thấy tùy chọn Edit with Paint 3D trong menu ngữ cảnh.

Trong trường hợp bạn muốn lấy lại, hãy tạo một tệp .reg khác với văn bản sau-

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.3mf\Shell\3D Edit]
@="@%SystemRoot%\\system32\\mspaint.exe,-59500"
"Extended"=-

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.3mf\Shell\3D Edit\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,73,00,\
70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,00,31,\
00,22,00,20,00,2f,00,46,00,6f,00,72,00,63,00,65,00,42,00,6f,00,6f,00,74,00,\
73,00,74,00,72,00,61,00,70,00,50,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,33,00,44,00,00,\
00

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.bmp\Shell\3D Edit]
@="@%SystemRoot%\\system32\\mspaint.exe,-59500"
"Extended"=-

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.bmp\Shell\3D Edit\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,73,00,\
70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,00,31,\
00,22,00,20,00,2f,00,46,00,6f,00,72,00,63,00,65,00,42,00,6f,00,6f,00,74,00,\
73,00,74,00,72,00,61,00,70,00,50,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,33,00,44,00,00,\
00

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.fbx\Shell\3D Edit]
@="@%SystemRoot%\\system32\\mspaint.exe,-59500"
"Extended"=-

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.fbx\Shell\3D Edit\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,73,00,\
70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,00,31,\
00,22,00,20,00,2f,00,46,00,6f,00,72,00,63,00,65,00,42,00,6f,00,6f,00,74,00,\
73,00,74,00,72,00,61,00,70,00,50,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,33,00,44,00,00,\
00

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.gif\Shell\3D Edit]
@="@%SystemRoot%\\system32\\mspaint.exe,-59500"
"Extended"=-

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.gif\Shell\3D Edit\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,73,00,\
70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,00,31,\
00,22,00,20,00,2f,00,46,00,6f,00,72,00,63,00,65,00,42,00,6f,00,6f,00,74,00,\
73,00,74,00,72,00,61,00,70,00,50,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,33,00,44,00,00,\
00

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jfif\Shell\3D Edit]
@="@%SystemRoot%\\system32\\mspaint.exe,-59500"
"Extended"=-

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jfif\Shell\3D Edit\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,73,00,\
70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,00,31,\
00,22,00,20,00,2f,00,46,00,6f,00,72,00,63,00,65,00,42,00,6f,00,6f,00,74,00,\
73,00,74,00,72,00,61,00,70,00,50,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,33,00,44,00,00,\
00

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpe\Shell\3D Edit]
@="@%SystemRoot%\\system32\\mspaint.exe,-59500"
"Extended"=-

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpe\Shell\3D Edit\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,73,00,\
70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,00,31,\
00,22,00,20,00,2f,00,46,00,6f,00,72,00,63,00,65,00,42,00,6f,00,6f,00,74,00,\
73,00,74,00,72,00,61,00,70,00,50,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,33,00,44,00,00,\
00

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpeg\Shell\3D Edit]
@="@%SystemRoot%\\system32\\mspaint.exe,-59500"
"Extended"=-

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpeg\Shell\3D Edit\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,73,00,\
70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,00,31,\
00,22,00,20,00,2f,00,46,00,6f,00,72,00,63,00,65,00,42,00,6f,00,6f,00,74,00,\
73,00,74,00,72,00,61,00,70,00,50,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,33,00,44,00,00,\
00

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg\Shell\3D Edit]
@="@%SystemRoot%\\system32\\mspaint.exe,-59500"
"Extended"=-

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.jpg\Shell\3D Edit\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,73,00,\
70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,00,31,\
00,22,00,20,00,2f,00,46,00,6f,00,72,00,63,00,65,00,42,00,6f,00,6f,00,74,00,\
73,00,74,00,72,00,61,00,70,00,50,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,33,00,44,00,00,\
00

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.png\Shell\3D Edit]
@="@%SystemRoot%\\system32\\mspaint.exe,-59500"
"Extended"=-

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.png\Shell\3D Edit\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,73,00,\
70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,00,31,\
00,22,00,20,00,2f,00,46,00,6f,00,72,00,63,00,65,00,42,00,6f,00,6f,00,74,00,\
73,00,74,00,72,00,61,00,70,00,50,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,33,00,44,00,00,\
00

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.tif\Shell\3D Edit]
@="@%SystemRoot%\\system32\\mspaint.exe,-59500"
"Extended"=-

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.tif\Shell\3D Edit\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,73,00,\
70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,00,31,\
00,22,00,20,00,2f,00,46,00,6f,00,72,00,63,00,65,00,42,00,6f,00,6f,00,74,00,\
73,00,74,00,72,00,61,00,70,00,50,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,33,00,44,00,00,\
00

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.tiff\Shell\3D Edit]
@="@%SystemRoot%\\system32\\mspaint.exe,-59500"
"Extended"=-

[HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.tiff\Shell\3D Edit\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,73,00,\
70,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,00,31,\
00,22,00,20,00,2f,00,46,00,6f,00,72,00,63,00,65,00,42,00,6f,00,6f,00,74,00,\
73,00,74,00,72,00,61,00,70,00,50,00,61,00,69,00,6e,00,74,00,33,00,44,00,00,\
00

Một lần nữa, nhấp đúp vào tệp và chọn tùy chọn để xác nhận. Sau khi hoàn tất, bạn có thể thấy lại tùy chọn Chỉnh sửa bằng Sơn 3D.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây