Thiết bị này bị khóa do cài đặt gia đình cho thời gian sử dụng thiết bị

0
39

Nếu trên máy tính Windows 10, bạn không thể đăng nhập và thấy thông báo This device is locked because of your family settings for screen time, thì bài đăng này có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này. Sự cố như vậy xảy ra khi bạn đã thiết lập giới hạn thời gian sử dụng thiết bị cho tài khoản của con mình trên Windows 10 bằng Microsoft Family Safety .

Thiết bị này bị khóa do cài đặt gia đình cho thời gian sử dụng thiết bị
Thiết bị này bị khóa do cài đặt gia đình cho thời gian sử dụng thiết bị

Thiết bị này bị khóa do cài đặt gia đình của bạn cho thời gian sử dụng thiết bị

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể thử các tùy chọn sau:

 1. Tăng giới hạn thời gian sử dụng thiết bị
 2. Tạo tài khoản Con mới.

Hãy kiểm tra cả hai tùy chọn.

1. Tăng giới hạn thời gian sử dụng thiết bị

Khi bạn đã thiết lập giới hạn thời gian sử dụng thiết bị, chẳng hạn như 8 giờ, 9 giờ, v.v., thì tài khoản của con bạn sẽ bị khóa vào thời gian chính xác do bạn đặt. Vì vậy, bạn cần cho phép hoặc tăng giới hạn thời gian sử dụng thiết bị. Nó có thể được thực hiện theo ba cách:

 • Sử dụng tài khoản Microsoft Family Safety
 • Tùy chọn sử dụng My Parent is here
 • Sử dụng tùy chọn Gửi yêu cầu.

Sử dụng tài khoản Microsoft Family Safety

Thiết bị này bị khóa do cài đặt gia đình cho thời gian sử dụng thiết bị
Thiết bị này bị khóa do cài đặt gia đình cho thời gian sử dụng thiết bị

Các bước thực hiện như sau:

 1. Mở trang chủ An toàn gia đình của Microsoft
 2. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản của bạn. Bạn cần đăng nhập bằng tài khoản cha mẹ của mình
 3. Nhấp vào menu thả xuống More options có sẵn cho tài khoản con của bạn
 4. Chọn tùy chọn Screen time
 5. Cuộn xuống trang
 6. Mở rộng phần Windows 10 devices
 7. Nhấp vào ngày thiết bị của bạn bị khóa
 8. Thay đổi giới hạn thời gian sử dụng thiết bị
 9. Nhấn vào nút Done.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng di động An toàn cho gia đình của Microsoft để tăng giới hạn thời gian sử dụng thiết bị .

Tùy chọn sử dụng My Parent is here

Khi thông báo hiển thị rằng thiết bị này bị khóa do gia đình bạn cài đặt thời gian sử dụng thiết bị, tùy chọn Cha mẹ tôi đang ở đây sẽ được đưa ra trong thông báo đó. Bạn có thể nhấp vào tùy chọn đó. Sau đó, nó sẽ nhắc bạn đăng nhập bằng tài khoản cha mẹ của mình.

Sau khi bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cha mẹ của mình, nó sẽ cung cấp trình đơn thả xuống Gia hạn theo nơi bạn có thể đặt số phút (chẳng hạn như 15 phút, 30 phút, một giờ, 8 giờ, v.v.) để cung cấp thêm thời gian cho tài khoản của con bạn. Chọn giới hạn thời gian và sau đó nhấn nút Cho phép .

Thiết bị này bị khóa do cài đặt gia đình cho thời gian sử dụng thiết bị
Thiết bị này bị khóa do cài đặt gia đình cho thời gian sử dụng thiết bị

Sau đó, con bạn sẽ có thể sử dụng lại thiết bị đã khóa.

Sử dụng tùy chọn Gửi yêu cầu

Tùy chọn này cũng có thể giúp bạn truy cập thiết bị Windows 10 bị khóa của mình. Việc bạn cần làm là truy cập vào tài khoản con đã bị khóa và bạn sẽ thấy thông báo tương tự. Trong tin nhắn đó, có tùy chọn Gửi yêu cầu. Nhấp vào tùy chọn đó.

Bây giờ bạn sẽ nhận được một email trong tài khoản cha mẹ của bạn. Đăng nhập vào tài khoản email của bạn và mở email đó. Trong email đó, bạn sẽ có các tùy chọn (như 15 phút, 30 phút, v.v.) để có thêm thời gian.

Thiết bị này bị khóa do cài đặt gia đình cho thời gian sử dụng thiết bị
Thiết bị này bị khóa do cài đặt gia đình cho thời gian sử dụng thiết bị

Nhấp vào một tùy chọn. Nó sẽ mở tài khoản Microsoft Family Safety của bạn và bạn sẽ thấy thông báo rằng bạn đã cho con mình nhiều thời gian sử dụng thiết bị hơn hôm nay.

Sau khi hoàn tất, con bạn sẽ có thể đăng nhập và sử dụng lại tài khoản Windows 10 của mình.

2. Tạo tài khoản Con mới

Thiết bị này bị khóa do cài đặt gia đình cho thời gian sử dụng thiết bị
Thiết bị này bị khóa do cài đặt gia đình cho thời gian sử dụng thiết bị

Nếu sử dụng các tùy chọn trên mà bạn vẫn không thể truy cập vào thiết bị bị khóa thì rất có thể tài khoản của con bạn đã bị hỏng. Trong trường hợp đó, bạn cần thêm tài khoản con mới trên máy tính Windows 10 của mình bằng ứng dụng Cài đặt.

Sau khi tài khoản con được tạo, hãy truy cập tài khoản Microsoft Family Safety của bạn và thiết lập một gia đình bằng cách mời và thêm con bạn, sau đó con bạn sẽ có thể đăng nhập vào thiết bị Windows 10 của mình. Sau đó, bạn cũng có thể thiết lập giới hạn thời gian sử dụng thiết bị cho con mình theo yêu cầu của bạn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây