Xóa phần mềm độc hại với Microsoft Safety Scanner trên Windows 10

0
4

Trên Windows 10, Microsoft Safety Scanner (MSERT) là một công cụ độc lập giúp quét, tìm và loại bỏ nhiều loại phần mềm độc hại, gồm vi rút, phần mềm gián điệp cùng các chương trình gây hại khác.

Xóa phần mềm độc hại với Microsoft Safety Scanner trên Windows 10

Để xóa phần mềm độc hại với Microsoft Safety Scanner, hãy

  • Truy cập vào Microsoft Support page tại link https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/intelligence/safety-scanner-download

  • Tải xuống Microsoft Safety Scanner

  • Đánh dấu vào mục Accept all terms…, để chấp nhận các điều khoản và điều kiện

Xóa phần mềm độc hại với Microsoft Safety Scanner trên Windows 10

  • Nhấp vào nút Next 2 lần

Xóa phần mềm độc hại với Microsoft Safety Scanner trên Windows 10

  • Chọn các tùy chọn quét gồm

(+) Quick scan: Quét tất cả các phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp và các chương trình độc hại nhưng không loại bỏ chúng

(+) Full scan: Quét toàn bộ hệ thống và loại bỏ những phần mềm có hại

(+) Customized scan: Quét một chương trình hoặc thư mục cụ thể

Xóa phần mềm độc hại với Microsoft Safety Scanner trên Windows 10

  • (Tùy chọn) Nếu chọn Customized scan ở bước bên trên, đánh dấu vào thư mục bên dưới phần Choose Folder để chọn thư mục cụ thể cần quét

  • Chọn Next

  • Chọn Finish

Xóa phần mềm độc hại với Microsoft Safety Scanner trên Windows 10

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây